زندگی

زندگی با همه ی وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست....

حاصل تن به قضا دادن وپژمردن نیست.....

زندگی رفتن و راهی شدن است.....

از سر اغاز وجود تا جای که خدا میداند.........

/ 2 نظر / 9 بازدید
علی تنهاترین

زندگی قصه ی تلخیست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پایان دارم یا علی [گل]

فرهاد

زندگی را از درختان آموختم ، شکست را پذیرفتم و دوباره جوانه زدم