تسلیم

خیلی سعی کردن متوجه  حضور من بشه...اما نگاهی نکرد

بال بال زدم موقع دیدنش اما ندید...

براش میل زدم هر روز ، جواب داد اما نفهمید اونی که براش میل زده محتاج نیم نگاهش هست

اس ام اس زدم جواب داد اما نفهمید چرا این قدر هرجا اون هست منم هستم

اون اصلا متوجه احساس من نیست

کاش یک بار به چشام نگاه می کرد

کاش فقط یک بار دستام رو لمس می کرد

کاش این همه سال کوچکتر از من نبود

این چه قانونی هست اگه دختر ٨ سال کوچکتر از پسر باشه عالی هست اما اگر دختر ٨ سال بزرگتر باشه فاجعه

حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه که من چقدر عاشقشم ...

کاش می فهمید محتاج نیم نگاهشم..........

اما دیگه بی خیال

رها رها

با اونم کاری ندارم

اگر یک ذره توجه می کرد می فهمید که چقدر عاشقشم و می خوامش

اما اون حتی نگاهی هم به من نکرد!

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
مسیح احمدی

سلام به نظرم بهترین قسمت انسان احساسشه عشقشه دوسته خوبم در تعجبم تو با این احساس قوس با این عاشقی در عشقت دنبال دست محبت معشوقی ولی اون دریغ کرد دوست خوبم من اون دستا دیدم حس کردم اون رو سر هممونه رو سر من با اون همه نعمت قشنگ با یه بدن سالم با یه زندگی خوب خوبیش از اونه و بدیش از من اگه از اول میشناختمش اگه از اول می فهمیدمش اگه از اول عاشق بودم فکر عشقشا می چشیدم الان خیلی بش نزدیکتر بودم حتی از رگ گردنم نزدیکتر خداجونم عشقت قشنگترین عشقاس عشقی که تو را از زمین موندن بی نیاز می کنه عشقی که همیشه تو اسمونا می برتد خدا جونم دوست دارم چون این قدر بامرامی که با این همه نامردیه من با این همه بی مرامیم بازم ولم نمی کنی همش برام پیغوم پسغوم می فرسی که ای عشقم بیا بیا که اغوشم برات بازه بیا که اینجا گرم ترین مکان برات بیا که از دوریت ناراحتم بیا که من عاشقتم خدا جونم دوست دارم