دلتنگی

دیروز دیدمش

نگاهش را از من می دزدید ... 

حس کردم من اون جا خیلی اضافی هستم

امروز خیلی داغون بودم

همش فکر می کردم اخه چی شده که این قدر عصبانی ام

اما الان علتش رو فهمیدم

احساس این که تو زندگی یکی اضافی هستی خیلی احساس بدی هست

دلم بدجوری شکسته....

اون دوست مهربان هم کارش توی شرکت ما تمام شد و رفت

باز منم و یک دل که نمی تونم حریفش بشم

/ 1 نظر / 18 بازدید
قاصدک

سلام .پیدات نیست سر نمی زنی[ناراحت]