لبخند

بر روی دیواری در بهشت نوشته بود

لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان سیب بخوردخنده

/ 3 نظر / 7 بازدید
عاطفه

سلام گلم[گل][گل] مطلب جالبی بود [گل][قلب] آپم بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای[خداحافظ][ماچ]