دلیل تنهایی

در نهان به آنان دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستماندارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ماناراحت

/ 2 نظر / 7 بازدید
علی تنهاترین

همیشه اونی رو که دوستش داری تورو نمی بینه و این همیشه باعث عذابم می شه و اونی که تورو دوست داره صداشو نمی شنوی زندگی غصه ی تلخیست که از اغازش بس که ازرده شدم چشم به پایان دارم [ناراحت]

فاطمه

عتلی بود بایک جمله ی.کوتاه فهممیدم دلیل آن چیست