فراموشم مکن هرگز

نمی گویم فراموشم مکن هرگز.........

 فقط گاهی به یاد آور........

اسیری را که میدانی ....

ز یادش نخواهی رفت هرگز ...........

/ 2 نظر / 8 بازدید
علی تنهاترین

بی تو حدیث عشق را دگر باور ندارم جز با تو بودن ارزویی در سر ندارم

مریم

بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم![گل]